3 års garanti på alle kajakker

 

Garantibetingelser

DesignKayaks giver 3 års garanti på materiale- og fabrikationsfejl på skrog og dæk for alle kajakker fra datoen på købet. Garantien gælder privatpersoner og den oprindelige køber af kajakken og kan således ikke overdrages.

1. Generelle vilkår

1.1 3-års garantien på kajakker gælder for personer, som har købt en DesignKayak til privat brug.

1.2 Garantien kan ikke overdrages.

1.3 For at aktivere garantien skal den oprindelige købskvittering kunne fremvises.

2. Aktivering af garantien

Send en mail på info@DesignKayaks.com med en beskrivelse af fejlen og billede som viser fejlen. Den oprindelige købskvittering skal vedhæftes mailen.

Forbrugeren er selv ansvarlig for aflevering af kajakken til DesignKayaks, Hover Kirkevej 275, 7100 Vejle eller til nærmeste DesignKayaks ambassadør.

3. Garantiperiode

DesignKayaks er dækket af en 3-års garanti. Perioden forlænges eller fornyes ikke ved udskiftning af produktet eller ved reparation. Garantiperioden starter fra købsdatoen og løber 36 måneder.

4. Ikke omfattet af garantien

Den 3-årige garanti omfatter ikke:

  • Almindelig slitage
  • Transportskader forårsaget af andre end DesignKayaks ansatte
  • Forkert brug eller skader opstået som følge af brug i ekstremt vejr
  • Variation i farve 
  • Forandring i farven på luger eller kajakken
  • Hvis der er foretaget ændringer på kajakken